Radovi na izradi vanjske kanalizacije i potpornog zida

Izvođenje radova na izmještanju postojeće fekalne kanalizacije profila DN400mm i izradi potponog zida dužine 240m …

View details
Radovi na izradi vanjske kanalizacije i potpornog zida

Izvođenje radova na objektu hala Hrasnica

Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji poslovne hale uključujući ugradnju elektroinstalacija, vodovodne i kanalizacione mreže …

View details
Izvođenje radova na objektu hala Hrasnica

Izgradnja objekata Toplik

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji suterena u postojećem objektu i izgradnji tri apartmana u sklopu poslovnog objekta Ribnjak restoran Toplik sa vanjskim uređenjem.

View details
Izgradnja objekata Toplik

Izgradnja poslovne hale

Izvođenje pripremnih,betonskih i AB radova,zidarskih,izolaterskih,limarskih radova ,kao i radova na ravnom krovu ,vanjskom uređenju i radovima na vodovodu i kanalizaciji …

View details
Izgradnja poslovne hale

Stambeno-poslovni objekat Vučica (Bjelašnica)

Izvođenje pripremnih,betonskih i AB radova,zidarskih,izolaterskih,limarskih radova ,kao i radova na ravnom krovu ,vanjskom uređenju i radovima na vodovodu i kanalizaciji …

View details
Stambeno-poslovni objekat Vučica (Bjelašnica)

Stambeno-poslovni objekat na Dolac Malti

Pripremni i zemljani radovi, izgradnja objekta spratnosti PO+P +6 , izrada svih unutrašnjih instalacija uključujući vodovodne i kanalizacione mreže, hidrantske mreže …

View details
Stambeno-poslovni objekat na Dolac Malti

Rekonstrukcija i izgradnja upravne zgrade Bosna S d.o.o. Sarajevo

Rušenje i odvoz postojećeg objekta, iskop za novi objekat, izrada AB šipova ø 600 mm, izrada AB zidova između šipova, betoniranje AB kontra ploče …

View details
Rekonstrukcija i izgradnja upravne zgrade Bosna S d.o.o. Sarajevo