Mibral

Pratimo dalji tok najvećeg projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u kantonu Sarajevo

Pratimo dalji tok realizacije jednog od kapitalnih projekata koji vršimo u saradnji sa brojnim partnerima – rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže na području kantona Sarajevo. Krajem 2023. godine promovirali smo početak i tok radova na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže na području kantona Sarajevo, preciznije na području općina: Centar, Novi Grad, Vogošća, Novo Sarajevo, Stari Grad i […]

Rekonstrukcija vodovodne mreže

Na pola puta do okončanja najvećeg projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u kantonu Sarajevo

Krajem 2023. godine promovirali smo početak i tok radova na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže na području kantona Sarajevo, preciznije na području općina: Centar, Novi Grad, Vogošća, Stari Grad i Ilidža. Nakon nekoliko mjeseci možemo s ponosom istaći da je do sada realizovano aproksimativno 50% planiranih radova na rekonstrukciji i to na područjima naselja: Grbavica, Sokolović […]

Mibral projekat Rekonstrukcija kanalizacione mreže

Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Kao jedan od kompleksnijih projekata izdvajamo projekat rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina u Sarajevu. Izazovi zatečenog stanja Uvidom u zatečeno stanje na mikrolokaciji uočen je problem neadekvatne kanalizacione i vodovodne mreže u smislu da trenutne mreže nisu mogle odgovoriti na stvarne potrebe stanovništva, zbog: neadekvatnog profila kanalizacionog kolektora, te nepostojanje […]

Vodovodna mreža

Vodovod, sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, a dijelom i poljoprivrede. Njime se vode zahvaćaju, pročišćavaju, dovode do mjesta potrošnje i raspodjeljuju.