Mibral projekat Rekonstrukcija kanalizacione mreže

Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Kao jedan od kompleksnijih projekata izdvajamo projekat rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina u Sarajevu. Izazovi zatečenog stanja Uvidom u zatečeno stanje na mikrolokaciji uočen je problem neadekvatne kanalizacione i vodovodne mreže u smislu da trenutne mreže nisu mogle odgovoriti na stvarne potrebe stanovništva, zbog: neadekvatnog profila kanalizacionog kolektora, te nepostojanje […]

Vodovodna mreža

Vodovod, sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, a dijelom i poljoprivrede. Njime se vode zahvaćaju, pročišćavaju, dovode do mjesta potrošnje i raspodjeljuju.