Mibral

Pratimo dalji tok najvećeg projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u kantonu Sarajevo

Pratimo dalji tok realizacije jednog od kapitalnih projekata koji vršimo u saradnji sa brojnim partnerima – rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže na području kantona Sarajevo.

Krajem 2023. godine promovirali smo početak i tok radova na rekonstrukciji distributivne vodovodne mreže na području kantona Sarajevo, preciznije na području općina:

Centar, Novi Grad, Vogošća, Novo Sarajevo, Stari Grad i Ilidža.

Presjek realizacije

Nakon nekoliko mjeseca možemo s ponosom istaći da je do sada realizovano preko 60% planiranih radova na rekonstrukciji, te da su radovi u općinama Novi Grad, Novo Sarajevo,  i Ilidža potpuno završeni.

O kompleksnosti realiziranih radova, najbolje govore sljedeći brojevi:

  • 24.000 metara distributivnog cjevovodova
  • 14.000 metara priključnih cjevovoda
  • 1.500  kućnih priključaka
  • 30 potpuno okončanih gradskih ulica
  • 30.000 kvadratnih metara sanirane asfaltne površine

Projekat ulazi u najkompleksniju fazu jer se radovi izvode u užoj jezgri grada, općina Centar i Stari Grad, koje su karakteristične zbog guste naseljenosti, velike frekvencije, te području koje obiluje istorijskim znamenitostima i potpada pod kulturno istorijsko nasljeđe.

Sa ogromnom pažnjom, odgovornošću i profesionalnošću smo pristupili radovima u blizini svih objekata od neprocjenjive kulturne i istorijske vrijednosti.

Dalji tok radova

Premda se radi o izuzetno zahtjevnom, obimnom i kompleksnom projektu, s ponosom ističemo da se radovi provode prema dinamičkom planu. Dalji tok radova podrazumijeva rad na distributivnoj vodovodnoj mreži u općinama Centar i Stari Grad:

  • 12.000 m preostale distributivne mreže
  • 36 gradskih ulica

46 godina s ponosom gradimo!

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn