Mibral projekat Rekonstrukcija kanalizacione mreže

Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Kao jedan od kompleksnijih projekata izdvajamo projekat rekonstrukcije kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina u Sarajevu.

Izazovi zatečenog stanja

Uvidom u zatečeno stanje na mikrolokaciji uočen je problem neadekvatne kanalizacione i vodovodne mreže u smislu da trenutne mreže nisu mogle odgovoriti na stvarne potrebe stanovništva, zbog:

  • neadekvatnog profila kanalizacionog kolektora,
  • te nepostojanje glavnog distributivnog voda.

Problemi u praksi koji su se svakodnevno javljali su:

Nepostojanje odvodnje saobraćajnica, domaćinstva su imala zasebnu kanalizaciju koja u pravilu nije mogla odgovoriti na stvarne potrebe domaćinstva, slab pritisak vode, pojava priključaka kroz druge privatne parcele…

Takvo stanje je iziskivalo potpuno novi projekat rekonstrukcije koji je uključivao sljedeće radove:
polaganje fekalnog kolektora DN 300, polaganje oborinskog kolektora DN 400, polaganje vodovodne cijevi DN 100, polaganje vodovodnih i kanalizacionih priključaka, te postavljanje slivnika za odvodnju saobraćajnice. Nakon rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, izvršeno je asfaltiranje kompletne ulice u punom profilu.

Dodatna vrijednost projekta je i potpuna rekonstrukcija uličnih stepenica, po polaganju oborinske kanalizacione mreže.

Rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina
Specifičnost projekta

Sama ulica Petra Sinana Šaina je slijepa i izrazito strma, što je uzrokovalo inovativan pristup organizaciji rada na terenu, odnosno segmentiran i dnevno kontroliran iskop.

Kako bi se omogućilo tehnički ispravno korištenje kanalizacione mreže, gusto su raspoređeni kaskadni kanalizacioni šahtovi.

Ulica je gusto naseljena, teško prohodna zbog potpornih zidova i ograda, što je dodatno otežavalo radove iskopa i upotrebu mehanizacije. Ovi izazovi su uspješno prevaziđeni dobrom organizacijom, saradnjom sa stanovništvom, te upotrebom specifične mehanizacije. Pored svega navedenog, od presudnog značaja je bilo dugogodišnje uspješno iskustvo kompanije Mibral na ovakvim i sličnim zahtjevnim infrastrukturnim projektima.

Društveno odgovoran pristup projektu

Kao društveno odgovorna kompanija posebnu pažnju posvećujemo nesmetanom funkcionisanju i uslovima življenja lokalnog stanovništva tokom realizacije projekta.

Shodno tome proveden je niz koraka kojima je omogućeno svakodnevno odvijanje životnih navika stanovništva poput:

  • Adekvatno privremeno vodosnabdijevanje
  • Funkcionisanje kanalizacione mreže bez prekida
  • Nesmetano kretanje pješaka i pristup posjedima preko sigurnih prelaznih rampi
  • Nesmetan automobilski saobraćaj nakon završetka dnevnog rada

Bitno za napomenuti je da je od velikog značaja za uspješnost realizacije projekta jako važna saradnja s lokalnim stanovništvom, uz podršku mjesne zajednice i predstavnika općine.

Rezultat projekta

Radovi su izvedeni prema planiranoj dinamici i u okvirima odobrenog budžeta. Trenutno stanje nakon predatog projekta se najbolje reflektuje kroz uredno i unapređeno funkcionisanje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i poboljšano saobraćanje ulicom tokom zimskog i kišnog perioda.

46 godina s ponosom gradimo!

Investitor: Općina Novo Sarajevo

Nadzor: Zavod za izgradnju kantona Sarajevo

Izvođač radova: Mibral doo | Dženan Alijagić Projekt menadžer

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn