Mibral

Pouzdani i u najkompleksnijim projektima

Naziv projekta: Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije za potrebe budućeg hrama Hrista Spasitelja opština Istočno Sarajevo

Opis projekta

Podsjećamo da su u toku radovi na izgradnji hrama Hrista Spasitelja u opštini Istočno Sarajevo, jedan od impozantniji i zahtjevnijih objekata na kojem smo angažovani. U sklopu projekta je bilo potrebno izgraditi kolektor fekalne i oborinske kanalizacije, te izvesti podbušivanje ispod frekventne gradske saobraćajnice.

Ovaj specifični projekat je izrazito kompleksan iz nekoliko razloga:

  • gusto naseljeno područje sa mnoštvom podzemnih instalacija,
  • u sklopu hrama je planirana i kripta ispod kote terena.

Uobzirujući navedeno projekat je iziskivao obezbjeđenje odgovarajućeg pada sa dubinom rova koja je dostizala i preko 5 metara.

Zbog specifične konfiguracije terena, sa većom količinom nasipnog materijala (postojeći teren) obavezno je bilo provesti i razupiranje rova sa sistemom podgrade, a sve u cilju zaštite na radu uposlenika, te provođenja visoko kvalitetnih radova instalacije.

Kompletna mreža je izvedena polipropilenskim cijevima i betonskim revizionim oknima.

Dodatna vrijednost projekta

Radeći na predmetnom projektu ukazala se prilika i za dodatnom vrijednošću projekta, zahvaljujući našoj opredjeljenosti da prilikom svake realizacije uradimo što više sistemskog i društveno korisnog angažmana.

U neposrednoj blizini je izgrađen i otvoren za javnost Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo, te smo prilikom izvođenja radova za potrebe hrama i ovaj objekat uspješno priključili na kolektor fekalne i oborinske mreže i time omogućili potpunu funkcionalnost i ovog objekta od društvenog značaja.

46 godina s ponosom gradimo!

Investitor: Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Lukavička

Nadzor: Radis doo

Izviđač radova: Mibral doo

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn