Hitna sanacija oštećene ploče za cijevljenog Bistričkog potoka

Uklanjanje oštećene AB ploče i tampona,i ugradnja novog tampona i betoniranje ploče

View details
Hitna sanacija oštećene ploče za cijevljenog Bistričkog potoka

Uređenje Trga Sabora Bosanskog i Trga Kralja Aleksandra

Sanacija i obnova Trgova sa asfaltiranjem i postavljanjem novih ploča kao i izgradnjom i odvajanjem pješačke zone od zone za saobraćaj

View details
Uređenje Trga Sabora Bosanskog i Trga Kralja Aleksandra

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića

Izgradnja sportskog igrališta sa mašinskim i ručnim iskopom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje zidova i tribina sa vanjskim stepeništem …

View details
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića

Izgradnja sportskog igralista Park sume Mojmilo

Izgradnja sportskog igrališta sa mašinskim i ručnim iskopom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje zidova i tribina sa vanjskim stepeništem …

View details
Izgradnja sportskog igralista Park sume Mojmilo

Atletska staza stadion “Vlajko Petrovic” Pale

Izgradnja atletske staze, sa iskopom zemlje i nasipanjem tampona sa nabijanjem i valjanjem. Nabavka i ugradnja dva sloja asfalta i ugradnja kanalica ,a prema smjernicama IAAF-a.

View details
Atletska staza stadion “Vlajko Petrovic” Pale

Atletska staza stadion „Hakija Mršo“ Vogošća

Rušenje postojeće podloge. Planiranje posteljice i nasipanje tampona sa nabijanjem. Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka i asfaltiranje nosivog sloja kolovoza …

View details
Atletska staza stadion „Hakija Mršo“ Vogošća

Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Priprema gradilišta, gedodetsko iskoličenje, skidanje postojećih starih kamenih ploča, izrada sistema odvodnje i AB podloge, postavljanje granitnih ploča …

View details
Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Pripremni radovi, iskop zemlje u širokom otkopu sa planiranjem terena za izradu konstrukcije igrališta sa završnom obradom tartan pločama i ugradnjom ivičnjaka …

View details
Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje …

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo

Izgradnja sportskog igrališta sa tribinama, asfaltnom podlogom, popločavanjem,obilježavanjem terena, ugradnja rigola i ivičnjaka i ugradnja ograde sa velikom …

View details
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo
  • 1
  • 2