Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Priprema gradilišta, gedodetsko iskoličenje, skidanje postojećih starih kamenih ploča, izrada sistema odvodnje i AB podloge, postavljanje granitnih ploča …

View details
Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale

Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Pripremni radovi, iskop zemlje u širokom otkopu sa planiranjem terena za izradu konstrukcije igrališta sa završnom obradom tartan pločama i ugradnjom ivičnjaka …

View details
Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Envera Šehovića

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja potpornih konstrukcija i drenaže iza potpornih zidova, izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima, priprema podloge i asfaltiranje …

View details
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo

Izgradnja sportskog igrališta sa tribinama, asfaltnom podlogom, popločavanjem,obilježavanjem terena, ugradnja rigola i ivičnjaka i ugradnja ograde sa velikom …

View details
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Pofalići, Općina Novo Sarajevo

Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića

Radovi obuhvataju izgradnju amfiteatra sa betonskim tribinama, ograde i fontane. široki iskop zemlje sa uređenjem podloge za postavljanje gumene obloge …

View details
Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića