Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje

Rezanje asfalta, demontaža betonskih ploča, rušenje postojećih betonskih ivičnjaka,mašinski iskop i priprema nove podloge za ugradnju stubića.

View details
Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje

Izgradnja dječijeg igrališta za Udruženja Građana Oaza i Žubor

Izgradnja dječjeg igrališta. Pripremni i zemljani radovi, betoniranje podloge i temelja za dječiji mobilijar…

View details
Izgradnja dječijeg igrališta za Udruženja Građana Oaza i Žubor

Postavljanje fiksnih i pokretnih-potapajućih stubića na šetalištu Dobrinja

Demontaža postojećih betonskih ploča i betonskih ivičnjaka,mašinski iskop, izrada noseće podloge sa ugradnjom ivičnjaka i betona za stubiće.

View details
Postavljanje fiksnih i pokretnih-potapajućih stubića na šetalištu Dobrinja

Vanjsko uređenje Vukov Vis

Iskolčenje atletske staze i rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. Priprema i betoniranje podloge za proširenje atletske staze sa ugradnjom betonskih ivičnjaka …

View details
Vanjsko uređenje Vukov Vis

Izvođenje radova na rekonstrukciji tartan staze

Iskolčenje atletske staze i rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. Priprema i betoniranje podloge za proširenje atletske staze sa ugradnjom betonskih ivičnjaka …

View details
Izvođenje radova na rekonstrukciji tartan staze

Uređenje Park šume Mojmilo

Iskop zemlje za izgradnju pješačke stazei drenažni radovi.Planiranje i priprema podloge za postavljanje betonskih kocki. Ispuna pijeskom i ugradnja ivičnjaka …

View details
Uređenje Park šume Mojmilo

Izgradnja dječijeg igrališta u Općini Hadžići

Pripremni i zemljani radovi, ugradnja betonske galanterije i gumenih podloga. Montaža panelne ograde i ugradnja ivičnjaka i dječije opreme …

View details
Izgradnja dječijeg igrališta u Općini Hadžići

Hitna sanacija oštećene ploče za cijevljenog Bistričkog potoka

Uklanjanje oštećene AB ploče i tampona,i ugradnja novog tampona i betoniranje ploče

View details
Hitna sanacija oštećene ploče za cijevljenog Bistričkog potoka

Uređenje Trga Sabora Bosanskog i Trga Kralja Aleksandra

Sanacija i obnova Trgova sa asfaltiranjem i postavljanjem novih ploča kao i izgradnjom i odvajanjem pješačke zone od zone za saobraćaj

View details
Uređenje Trga Sabora Bosanskog i Trga Kralja Aleksandra

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića

Izgradnja sportskog igrališta sa mašinskim i ručnim iskopom i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje zidova i tribina sa vanjskim stepeništem …

View details
Izgradnja sportskog igrališta u ulici Envera Šehovića
  • 1
  • 2