Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija

Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija uključujući 5 dječijih igrališta, 7 rekreativnih zona, stazu za rolanje …

View details
Izvođenje radova na uređenju Gradskog parka Jezero – Betanija

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta

Izgradnja i rekonstrukcija 10 dječjih igrališta sa ugradnjom opreme i mobilijara na području Općine Novi Grad …

View details
Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta

Nabavka betonske galanterije za popločavanje

Popločanje spomen parka Kosturnica sa ugradnjom pratećeg parkovskog mobilijara …

View details
Nabavka betonske galanterije za popločavanje

Vanjsko uređenje Teikom

Izvođenje radova na proširenju parkinga, izgradnji rampe i separatora ulja u sklopu poslovnog objekta Teikom BH.

View details
Vanjsko uređenje Teikom

Uređenje i opremanje površine javne namjene trg Sabita Hadžića i Školski trg

Uređenje i opremanje površine javne namjene trg Sabita Hadžića i školski trg sa međusobnom vezom u ul. Mala Aleja – Ilidža centar …

View details
Uređenje i opremanje površine javne namjene trg Sabita Hadžića i Školski trg

Izgradnja prostora za odmor u ul. Varaždinska

Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju sa sadržajem za djecu i odrasle. U sklopu projekta se izgradilo sportskog i dječjeg igralište sa opremom …

View details
Izgradnja  prostora za odmor u ul. Varaždinska

Izvođenje radova na izgradnji objekta SRC “Zlatno polje” kod OŠ Sokolje

Izvođenje radova na izgradnji objekta SRC “Zlatno polje” kod OŠ. Sokolje uključujući sportske terene, atletsku stazu …

View details
Izvođenje radova na izgradnji  objekta SRC “Zlatno polje” kod OŠ Sokolje

Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje

Rezanje asfalta, demontaža betonskih ploča, rušenje postojećih betonskih ivičnjaka,mašinski iskop i priprema nove podloge za ugradnju stubića.

View details
Izvođenje radova na zaštiti pješačkih zona Alipašino polje