Mibral

Šta nam donosi 2024. godina?

Pred sami početak građevinske sezone, razgovaramo sa Majom Bralović-Smith, direktoricom kompanije Mibral, koja na njenom čelu stoji već više od decenije, zajedno sa ocem Milanom, osnivačem kompanije. To vrijeme je, između ostalog, obilježila tranzicija, odnosno prenos upravljanja sa osnivača na drugu generaciju.

Prema svjetskim statistikama oko 30% porodičnih kompanija „preživi“ transfer upravljanja na drugu generaciju.

Kompanija Mibral, sa svojom strategijom profesionalizacije, uvedenim sistemima planiranja i kontrole, te inovativnim aktivnostima upravljanja ljudskim resursima i marketingom, ne samo da je „preživjela“ transfer, nego doživjela i svojevrsni procvat – bilježeći odlične poslovne rezultate uz kontinuiran rast koji prati razvoj.

Maja Bralović – Smith
Kako biste opisali poslovne rezultate u prethodnoj godini?

· Maja B-S: Iza nas je jako uspješna godina. 2023. godina se odlikuje realizacijom velikog obima posla, skoro smo udvostručili promet u odnosu na 2022. godinu. Poslovanje razdvajamo kada je u pitanju javni i privatni sektor.

Aktivno smo učestvovali u velikom broju procesa javnih nabavki, posebno kada su u pitanju međunarodni projekti, odnosno na projektima kreditiranih od stranih banaka za koje imamo potrebne specifične kvalifikacije. Takođe, realizovali smo nekoliko projekata u oblasti visokogradnje javnih objekata.

Što se tiče privatnog sektora, sve više smo prepoznati kao kredibilan partner, što je dovelo do povećanja klijenata iz privatnog sektora. Značajno smo povećali prihode iz privatnog sektora u odnosu na prethodnu godinu. Evidentni su projekti u oblasti visokogradnje, kako stanogradnje, tako i industrijskih objekata.

Interno, aktivno radimo na povećanju sopstvenih kapaciteta građevinske operative, proveli smo značajne investicije u novu mehanizaciju, došlo je i do povećanja broja novozaposlenih.

Jedna od strateških odluka je bila i oformljavanje razvojnog HR sektora (HRD), u cilju kontinuiranog rada na zadržavanju starih i privlačenju novih zaposlenih.

Prekretnica u prošloj godini je bila i odluka da posebnu pažnju posvetimo korporativnom komuniciranju, kako bismo što kvalitetnije promovirali kapitalne infrastrukturne projekte koje smo realizovali u državi, te na taj način poboljšali uslove života i rada u našem okruženju.

Dio Mibral tima
Koji su bili glavni izazovi s kojima se kompanija suočavala tokom protekle godine?

· Maja B-S: Glavna boljka industrije je svakako manjak kvalificirane radne snage. Ono što nas izdvaja kao poslodavca, i vjerujem da je prepoznato od strane uposlenika, je odlična korporativna kultura. Mi smo porodična firma u svakakom smislu te riječi, postojimo već više od 46 godina i nerijetki su slučajevi da uposlenici zarade penziju kod nas. Nastojimo uposlenike motivirati, educirati, nagraditi (kako novčano, tako i drugim alatima nagrađivanja). Koliko saznajemo, na tržištu rada smo prepoznati kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u građevinskom sektoru, što je izuzetna čast i odgovornost.

Koje su bile ključne strategije ili inicijative koje su doprinijele uspjehu kompanije?

· Maja B-S: Zajedno sa menadžmentom redovno preispitujemo registar rizika prema njihovim uticajima i vjerovatnoći, te propisujemo relevantne mjere kako bi najefikasnije upravljali rizicima na nivou kompanije i projekata.  Pored toga naša uprava kontinuirano radi na poboljšanju sistema usklađenosti (Complience), ne samo prema svim primjenjivim zakonima, propisima, najboljim praksama i standardima, ugovornim obvezama i institucionalnim politikama, već prioritetno na dobrovoljno implementiranim standardima, internim politikama i sistemima kao na primjer ISO standardi i nefinansijsko izvještavanje.

Nadalje, strateškim razvojem, odnosno planiranjem i praćenjem rezultata po svim aspektima Balanced Score Card metodologiji,  osiguravamo održivost i profitabilnost kompanije.

Planovi za 2024. godinu

Koji su glavni ciljevi koje planirate postići u 2024. godini?

· Maja B-S: Nadamo se da ćemo održati poslovne rezultate u oblasti izvođenja građevinskih radova, u odnosu na prethodnu godinu. Svakako nam je jedan od generalnih ciljeva održati i naglasiti poziciju na tržištu kao ozbiljne, fer i korektne kompanije u širem građevinskom sektoru. S ponosom i bez pretjerivanja mogu reći da smo tokom ovih 46 godina poslovanja uspjeli izgraditi odličan poslovni imidž, jer uvijek težimo izgradnji i unapređenju partnerskih odnosa sa svim saradnicima sa kojima poslujemo.

Interno, imamo i nekoliko vlastitih kapitalnih projekata uz pomoć kojih ćemo napraviti centralizaciju vlastite operative i samim tim unaprijediti efikasnost. U planu je izgradnja našeg vlastitog poslovnog objekta, u sklopu kojeg će biti skladište, radionice, kompletna logistika i mehanizacija, čime ćemo zasigurno olakšati planiranje i upravljanje logistikom.

Kako ćete prilagoditi strategiju poslovanja ili uvesti nove inicijative kako biste postigli te ciljeve?

· Maja B-S: Za dalji rast kompanije usmjereni smo na jačanje internih kapaciteta kroz podizanje kompetencija uposlenika, digitalizaciju procesa i centralizaciju vlastitih poslovnih objekata. Naravno, potpuni je imperativ i menadžment interne i eksterne kontrole kvaliteta.

Posebno bih istakla našu strategiju diverzifikacije poslovanja, tako da smo potpuno otvoreni za nove klijente i specifične projekte.

Od inicijativa ističe našu konstantnu ozbiljnu usmjerenost ka očuvanju okoliša i unapređenju zaštite na radu.

Postoji li nešto što biste posebno istakli kao prioritet u planovima za 2024. godinu?

· Maja B-S: Sa velikom radošću, evo ekskluzivno dijelim informaciju, da za koji dan počinjemo sa izgradnjom stambenog objekata koji se nalazi u blizini Pionirske doline. Zgradu će sačinjavati 10 stambenih jedinica, sa pripadajućim vanjskim parkirnim mjestima. Naravno kvaliteta izvođenja i korištenih materijala i opreme je neupitna. Objekat je smješten u jedan potpuno prirodni ambijent, na kraju slijepe ulice, te vjerujem da će budući stanari moću uživati u mirnom porodičnom životu.

Plan za useljenje je prva polovina naredne godine, blagovremeno ćemo informirati javnost i potencijalne kupce o toku gradnje i komercijalnim uslovima.

Ukoliko ste zainteresirani da se pridružite Mibral timu, sve otvorene konkurse možete naći na linku:

OTVORENI KONKURSI

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn