Učitava se…

Objekti visokogradnje

Slider

Visoko gradnja Ikona 80x80pxSpecifičnost ovih radova je izgradnja objekata koji se nalaze iznad i na površini zemlje. Ova oblast građevinarstva podijeljena je na više podfaza, uključujući konstruktivnu kao osnovnu sa aspekta stabilnosti građevine, te hidotehničku, mašinsku, elektro i arhitektonsku koje se mogu svrstati u završne građevinske radove.