Smjernice za građevinsku industriju koronavirus

Ljudske infekcije koronavirusom su obično blage i asimptomatske, što se odnosi i na novi koronavirus (SARS CoV 2). Inače se bolest razvija ...

1. OPŠTE SMJERNICE

Ovaj dodatak se veže na postojeće mjere zaštite na gradilištima, kao što su pranje objekata vodom i tekućim sapunom i napodunjuje i pruža pomoć građevinskim kompanijama u vezi sa trenutnom situacijom širenja corona virusa.

 

1.1 CORONAVIRUS (SARS COV 2)

Ljudske infekcije koronavirusom su obično blage i asimptomatske,što se odnosi i na novi  koronavirus (SARS CoV 2). Inače se bolest razvija groznicom,kašljem,nedostatkom daha i otežanim disanjem,u težim slučajevima može doći do upale pluća,pa čak i smrti,koja se javlja uglavnom kod ljudi čiji je imunološki sistem oslabljen. U intresu civilne zaštite i osiguranja odgovarajuće medicinske njege,važno je spriječiti širenje virusa!

 

1.2 PUTEVI TRANSMISIJE

Kod ljudi,prenos korona virusa između zaraženih pojedinaca i drugih može se dogoditi preko respiratornih izlučevina.To se može dogoditi direktno preko kapljica kašljanjem,kihanjem ili indirektno kroz dodirivanje kontaminiranih predmeta ili površina kao i pri bliskom kontaktu,kao što je dodirivanje i rukovanje.( prijenos patogena izravnim dodirom sa zaraženom osobom-infekcija izazvana kontaktom ili neizravnim dodirom kontaminiranih predmeta-indirektna kontaktna infekcija)Drugi putevi transmisije,kao što su kontaminirana hrana ili površine (namještaj,alati,radna oprema i sl) još nisu potvrđeni.

 

2. PROCJENA RIZIKA

Za procjenu rizika na radnim mjestima povezanim s novim koronavirusom posebno se uzima u obzir rizik od kontakta s drugim ljudima( koji mogu biti i kolege ili kupci) tokom profesionalne aktivnosti.   U svrhu procjene rizika treba koristiti trenutnu procjenu rizika  Federalnog štaba civilne zaštite. Zbog same profesionalne djelatnosti,građevinski radnici vrlo rijetko dolaze u kontakt sa patogenima.U ovom slučaju primjenjuje se preventivna zaštita u vidu rukavica i maski,kao i sredstava za dezinfekciju.

 

3. MJERE ZAŠTITE

Najvažnije i najučinkovitije mjere zaštite sebe kao i zaštite drugih osoba od infekcije koronavirusom i drugih patogenih respiratornih infekcija su:

 • Mjera socijalnog distanciranja koja nalaže izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje 1,5 do 2 metra.
 • Pravilno kihanje i kašljanje
 • Pravilno pranje ruku
 • Izbjegavanje dodirivanja lica, usta, nosa i očiju

Rizici vezani s novim korona virusima povećavaju se posebno kod susreta velikog broja ljudi pri čemu dolazi do bliskog kontakta. Stoga bi rad i odmore trebalo organizovati tako da se ovi susreti svedu na minimum broja ljudi.

 

4. ORGANIZACIJA RADA

 • Uposlenici koji imaju simptome respiratorne bolesti treba da ostanu kod kuće.
 • Kontakei s investitorima i radne sastanke obavljati ako je moguće telefonom,video pozivima ili e-poštom.
 • Uputa o osnovnim higijenskim pravilima ( držati distancu,pozdravljati se bez rukovanja,kihati/kašljati u lakat,prati ruke i itd.)
 • Ukoliko je moguće,organizovati procese tako da  uposlenici mogu održavati potrebnu distancu.
 • Formirajte manje timove sa stalnim osobljem
 • Smanjite promjene osoblja u timovima
 • Mjerama obuhvatite i dobavljače

 

5. PAUZE

 • Organizujte pauze tako da se može održavati minimalna udaljenost između zaposlenih
 • Organizovati pauzu na otvorenom
 • Organizovati pauze u različito vrijeme za uposlenike

 

6. HIGIJENA RUKU

Pranje ruku jedna je osnovnih higijenskih mjera i trenutno je posebno važna

Ispravno pranje ruku sprovodi se u 5 koraka:

 • Navlažite ruke-stavite ruke pod tekuću vodu
 • Sapun svuda okolo-napravite pjenu na rukama sa svih strana. Ruke iznutra i izvana,vrhovi prstiju i prostore između sve do zgloba
 • Uzmite si vremena-temeljna saponifikacija traje 20 do 30 sekundi.
 • Temeljno isperite – isperite ruke pod tekućom vodom
 • Pažljivo osušite.

Ukoliko niste u mogućnosti prati ruke nego smo izvrštit dezinfekciju dezinfekcionim sredstvom,to se mora učiniti tako dezinfekujete čitavu površinu ruku.

 

7. ZAŠTITA RESPIRATORNOG TRAKTA

Da bi se izbjegla infekcija koronavirusom,nošenje zaštitne maske ili posebne respiratorne maske trenutno je jedino razumno i preporučuje se u izravnom kontaktu sa bolesnim ili kod postojanja sumnje na moguću zarazu kod drugih osoba.

Uz zaštitne mjere koje su ovdje spomenute,sve ostale zaštitne mjere koje su neophodne za obavljenje radova i siguran rad moraju se i dalje provoditi.

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn