Novi sjaj starom objektu

Rekonstrukcija i dogradnja MZ Vraca sa formiranjem ambulante

Da se potpuno novi život, kao i nova namjena, uz planiranu i dobro osmišljenu rekonstrukciju može dati starim objektima – dokaz je rekonstrukcija i dogradnja zgrade Mjesne zajednice Vraca.

Radi se objektu koji je već više puta rekonstruisan i nadograđivan različitim materijalima i sa različitim tehničkim rješenjima koja između sebe baš i nisu kompaktibilna. Zatečeno stanje objekta je bilo jako loše, usljed neodržavanja i neplanski ranije izvedenih radova. Objekat je bio dosta oštećen zbog djelovanja atmosferskih uticaja, oštećene krovne konstrukcije (popucale i polomljene lesonit ploče), te usljed nepostajanja hidroizolacije.

Podna ploča ulaznog hola je u potpunosti bila oštećena i sa ulegnućem od čak cca 26 cm u središnjem dijelu. Zbog djelovanja kapilarnog uzgona vode zidovi na prvoj etaži su u potpunosti bili zasićeni, fasada je usljed dugogodišnjeg djelovanje atmosferskih uticaja u potpunosti oštećena.

U neposrednoj blizini objekta, nalazi se i objekat ambulante MZ Vraca. Kako je isti izgrađen na klizištu, usljed pomijeranja tla došlo je do oštećenja objekta koji postaje neuslovan i nesiguran za korištenje, te se isti zatvara i stanovnici MZ Vraca ostaju bez područne ambulante porodične medicine.

Zbog svega navedenog, pojavila se potreba da se objekat MZ Vraca rekonstruiše, dogradi i dijelom prenamijeni, odnosno da se prva etaža objekta namijeni za potrebe ambulante porodične medicine.

Opis projekta

Imajući u vidu da je početak radova na predmetnom objektu ugovoren za sami početak zimskog perioda, kompanija Mibral, kao glavni izvođač radova, se susreće sa izazovom u smislu trke s vremenom i vremenskim uslovima, jer je planirana potpuna rekonstrukcija objekta uključivala:

 • Rekonstrukciju krovne konstrukcije, te potpunu izgradnju nove krovne konstrukcije na dograđenom dijelu objekta, sa novim horizontalnim i vertikalnim olucima
 • Rekonstrukciju fasade objekta
 • Vanjsko uređenje sa rekonstrukcijom i izgradnju vanjske komunalne infrastrukture
 • Izgradnju pristupne rampe za osobe sa invaliditetom
 • Potpunu rekonstrukciju hidrantske, sanitarne i fekalne instalacije
 • Rekonstrukciju postojećih unutrašnjih zidova sa izgradnjom novih prostorija na obe etaže
 • Keramičarske i podopolagačke radove kako unutar, tako i van objekta na dva izuzetno velika balkona
 • Potpunu rekonstrukciju stare i dotrajale bravarije na obe etaže kojom se u budućoj eksploataciji objekta smanjuju energetski gubici
 • Nove mašinske instalacije koje su za potrebe grijanja objekta priključena na dva nova plinska seta, sa akcentom da korištenje ove vrste energenta pogoduje zaštiti okoliša
 • Protuprovalnu i protupožarnu zaštitu, kao i sistem video nadzora
Javni objekat za sve građane i građanke

Tokom projektovanja i rekonstrukcije objekta strogo je vođena pažnja o potrebama i mogućnostima korištenja objekta od strane svih građana i građanki, posebice osoba sa invaliditetom. Shodno tome projektirana je i izgrađena pristupna ulazna rampa, lift (kosa rampa za lakši pristup drugoj etaži), kao i toaleti za osobe sa invaliditetom.

Tokom gradnje korišteni su materijali i oprema koji svojom kvalitetom i tehničkim specifikacijama odgovaraju na stroge higijenske zahtjeve medicinskih ustanova i visokofrekventnih objekata (medicinski podovi, latex boje za zidove koje se lako održavaju, protuklizna keramika, protuklizne lajsne na unutrašnjim i vanjskim stepeništima…).

Zaštita okoliša i društveno odgovorna gradnja

Opredjeljenost kompanije Mibral je svakako da svakim svojim projektom doprinese zaštiti okoliša i da podstiče društveno odgovornu gradnju. Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo da participiramo u rekonstrukciji postojećeg objekta, kojem je zapravo data nova funkcionalnost i prenamjena, vodeći računa o korištenjima savremenih materijala i opreme. U ovom slučaju podržavamo društveno odgovornu gradnju kroz:

 • Rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg objekta
 • Uklanjanje azbest cementnih materijala koji su korišteni kao pokrov objekta
 • Primjenu okolišno prihvatljivog energenta za sistem grijanja

Radovi su izvedeni u okviru planiranog budžeta i objekat je predat na korištenje Općini Novo Sarajevo, na zadovoljstvo svih stanovnika MZ Vraca.

46 godina s ponosom gradimo!

Investitor: Općina Novo Sarajevo

Nadzor: Smajić inžinjering Goražde

Projektant: AA Megaron doo Sarajevo

Izvođač radova: Mibral doo | Jasmina Feriz, projekt menadžerica

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn