Zadajte sebi konkretne ciljeve, učite iz svojih i tuđih grešaka

Adekvatnim planiranjem i kontinuiranim radom na razvoju ...

Možete li se ukratko predstaviti i ispričati Vašu karijernu priču?
Završila sam ekonomski fakultet u Austriji, te magistrirala poslovni menadžment u Australiji. Pored kratkoročnih angažmana u državnom i neprofitnom sektoru, većina moje karijere se prožima kroz rudarski i građevinski sektor. Nakon mnogo godina vratila sam se u Sarajevo i pridružila porodičnoj građevinskoj firmi Mibral d.o.o. Najveći karijerni izazovi mi predstavljaju kontinuiran razvoj dodatnih kompetencija zaposlenih i unaprijeđenje poslovanja.

Predstavite nam Vašu kompaniju i kratak historijat njenog razvoja.
Mibral d.o.o. je građevinska firma sa primarnim fokusom na projekte hidro i niskogradnje. Usluge koje pružamo svrstavamo u pet ključnih oblasti: vodovodi i kanalizacije, sanacije klizišta, saobraćajnice i vanjska uređenja, regulacija vodotoka i objekti visokogradnje.
Naša priča počinje 1977. godine sa puno entuzijazma i 3 zaposlena, dok danas imamo tim od 120 zaposlenih, stečeno iskustvo na mnogobrojnim uspješno završenim projektima i dugogodišnja partnerstva sa našim klijentima.

Šta su najveći uspjesi Vaše kompanije u posljednje 3 godine?
Adekvatnim planiranjem i kontinuiranim radom na razvoju firme uspjeli smo ostvariti mnoge ciljeve. Jedan od najvećih uspjeha je realizacija velikih međunarodnih projekata iz oblasti hidrogradnje koja nam je osigurala lidersku poziciju na području Kantona Sarajevo. Ponosni smo na naš tim proaktivnih i stručnih ljudi, modernu mehanizaciju i dosadašnji razvoj. Spojem dugogodišnjeg iskustva i kontinuiranim unaprijeđenjima planiramo ostvariti još bolje rezultate u budućnosti.

Koje obaveze i odgovornosti podrazumijeva Vaša pozicija u kompaniji?
Mibral je u još uvijek u fazi prelaska sa porodično-vlasničkog na korporativno upravljanje tako da je moj trenutni fokus da osiguram uspješnu transformaciju i dalji razvoj. Ova transformacija zahtijeva temeljne promjene strukture i procese poslovanja, a postiže se prvenstveno promjenom stanja svjesti i ponašanja zaposlenih. Najveći izazov je što ova dva procesa moraju pratiti jedan drugi jer nema svrhe truditi se oko promjene strukture i procesa poslovanja zaboravljajući na ljude i kulturu organizacije. Dakle moj posao je da definišem efikasnu i logičnu oraganizacionu strukturu (optimiranjem procesa i uvođenjem LEAN-a) a da na to putovanje povedem zaposlene i pružim im podršku u smislu njihovog profesionalnog usavršavanja pri ovoj transformaciji.
Također, pored mnogobrojnih pravno-formalnih odgovornosti i dužnosti, moja obaveza je obezbijediti da interesi svih stakeholdera (zaposlenih, menadžmenta, vlasnika) budu optimalno zadovoljeni, kao i da osiguram održivost i profitabilnost firme kroz strateške i operativne planove i njihovu implementaciju.

Opišite nam jedan Vaš uobičajen radni dan?
“Po jutru se dan poznaje” kaže naša narodna poslovica po čijim principima planiram svoj radni dan. Uraditi najbitnije poslove prvo, jer su to aktivnosti koje dodaju najveću vrijednost. Ovaj fokus na bitne ali ne i hitne stvari je najveći izazov jer je praksa uobičajenog poslovanja upravo suprotna. Naravno da je jedan dio mog radnog dana posvećen e-mailovima, sastancima, vanjskim zahtjevima i ostalim nepredviđenim ili nametnutim poslovima, ali uvijek pokušavam održati balans te upravljati ovim procesima i ne dozvoliti da oni upravljaju mojim vremenom.
Često mijenjam svoje “dnevne rituale” u potrazi za boljim i produktivnijim načinom rada, ali vrlo rijetko mijenjam načela organizacije. Neka od pravila su da svaki radni dan mora imati bar dva bloka vremena od 30-60min gdje se mogu posvetiti bitnim ali ne hitnim stvarima, pregled emailova i poruka se odvija samo u definisanim vremenskim intervalima, sve notifikacije su isključene na svim uređajima, bar jedna aktivnost na dnevnoj bazi bi morala biti izvan moje zone komfora.

Na koji način Vi radite na Vašem profesionalnom usavršavanju i šta preporučujete rukovodećem i stručnom kadru u tom smislu?
Smatram da rad na profesionalnom usavršavanju mora ići paralelno sa radom na personalnom razvoju, jer se oni međusobno nadopunjuju, stvaraju sinergiju.
Posebno bih istakla bitnost stvaranja dobrih navika kao podlogu za kontinuirana poboljšanja, usvajanja novih znanja i vještina, produktivnost i motivaciju. Jedna od mojih najboljih navika je ustajanje 1,5h prije svih dnevnih obaveza, kako bi to vrijeme posvetila personalnom i profesionalnom usavršavanju u vidu čitanja, učenja, istraživanja, ciljeva i strategija.
Međutim, za bilo kakva značajnija ostvarenja potreban je tim ljudi u vidu kolega, mentora, konsultanata i uspješnih ljudi iz realnog sektora. Iz knjiga se može naučiti i usavršiti do jedne granice, dok je podjela iskustva i učenje od ljudi iz prakse ključ za neki značajniji nivo uspjeha.

Šta mislite o odlivu radno sposobnog stanovništva iz naše zemlje i koja je Vaša preporuka za usporavanje tog procesa i zadržavanje tih ljudi u našoj zemlji?
Na osnovu mog iskustva, dugogodišnjeg boravka i rada u inostranstvu, te povratka u Sarajevo, mislim da nigdje nije idealno i da nosite sami sebe sa sobom gdje god pođete. Dakle, treba dobro izvagati prioritete i držati se kruga svog uticaja, ne gubiti vrijeme i energiju na stvari na koje ne možete uticati. Smatram da i kod nas ima dosta prostora za napredak u profesionalnom smislu samo stvari treba postaviti na pravo mjesto i raditi na dodavanju vrijednosti i usavršavanju. Sa druge strane, o situaciji u zemlji ne bih ni komentarisala, kao ni o ličnim prioritetima pojedinaca, svako treba donijeti odluku za sebe. Mogu samo reći, ako ste već odlučili otići, pazite da vam život ne prođe čekajući da odete u inostranstvo, dajte sve od sebe i u međuvremenu.

Kakvo je trenutno stanje u branši u kojoj radite i industriji naše zemlje općenito, te kakve buduće posljedice očekujete da će izazvati Corona kriza?
Građevinski sektor se još uvijek drži, nije bilo velikih zastoja i bar za sada ima dovoljan obim posla. Otežavajuća okolnost je trenutno loše stanje u našoj zemlji na svim nivoima vlasti i u mnogim industrijama, te se to naravno odražava i na nas. Svi procesi u javnom sektoru, za koji mi pretežno radimo su se još dodatno usporili tako da nam to stvara velike poteškoće u naplati potraživanja i ostalim procesima. Naredna građevinska sezona je upitna i vjerovatno manjeg obima, tako da nam ne preostaje puno više nego da pokušamo djelovati u svom krugu uticaja, intezivirajući procese optimizacije poslovanja i strateškog planiranja.

Na koji način preporučujete učenicima, studentima i mladim ljudima da pristupaju životu, poslu i karijeri općenito?
Krenite sa što više prakse u realnom sektoru što je prije moguće, volontirajte i donirajte svoje vrijeme za priliku da steknete praktične vještine i kompetencije. Jedino na ovaj način možete dodati vrijednosti sami sebi, kao i tržištu rada. Zadajte sebi konkretne ciljeve, učite iz svojih i tuđih grešaka, nađite načine da sami sebe motivišete jer je svaka eksterna motivacija uglavnom kratkoročna.

Gdje vidite sebe za 5 godina, a gdje kompaniju u kojoj radite?
5 godina je u trenutnom okruženju jako dug period za neko konkretno strateško planiranje, ali je svakako neophodan element kao vizija budućnosti. Mibral će, nadam se, uspješno proći fazu transformacije te preći na korporativno upravljanje, proširiti svoju lidersku poziciju na širu regiju kao i proširiti svoje usluge i unaprijediti postojeće. Ja ću morati uvijek ići bar par koraka unaprijed sa transformacijama na ličnom i profesionalnom nivou kako bih mogla iznijeti predstojeće promjene i unaprijeđenja u firmi.

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn