Mibral konkurentske prednosti

Kako zadržati lidersku poziciju u građevinskom sektoru

Opredjeljenost kompanije Mibral unazad desetak godina jeste da kontinuirano prati zahtjeve tržišta i vrši certficiranje prema međunarodnim standardima, u skladu sa težnjama međunarodnih investitora i kreditora da zaštite uspješnost projekta. Pored višedecenijske tradicije, osposobljenosti mehanizacijom i stručnim kadrom, posvećenost konstantnoj edukaciji i obezbjeđivanju certifikata koji samo potvrđuju našu kvalitetu, te sistemi ugovaranja i praćenja projekata – omogućavaju kompaniji Mibral da zadrži lidersku poziciju u građevinskom sektoru.

Certificiranje

Nekoliko je razloga zašto je certificiranje jedan od imperativa u razvoju kompanije Mibral:

  • Povećavamo povjerenje kupaca: Međunarodni certifikati dokazuju da pridajemo važnost određenim aspektima poslovanja poput upravljanja okolišem, sigurnosti i zdravlju na radu, te kvaliteti usluga. Klijenti će imati više povjerenja u kompaniju koja je certificirana, jer to pokazuje njezinu predanost visokim standardima.
  • Stičemo konkurentsku prednost: Certifikacija nam pruža prednost na tržištu. Mnogi klijenti preferiraju saradnju s kompanijama koje su certificirane jer to olakšava provjeru i osigurava da se poslovanje provodi prema međunarodno priznatim standardima.
  • Smanjujemo rizike: Certifikati nam pomažu u identificiranju, procjeni i upravljanju rizicima. Primjena odgovarajućih standarda može smanjiti rizik od nezgoda, pravnih izazova ili štetnih uticaja na okoliš, što može rezultirati smanjenjem troškova i poboljšanju poslovanja.
  • Poboljšavamo efikasnost: Certifikacija nas podstiče na poboljšanje internih procesa i praksi. Kroz implementaciju sistema upravljanja identificiramo područja gdje se može postići veća efikasnost, smanjiti gubici i optimizirati resursi.
  • Pristupamo novim tržištima: Mnogi investitori i kreditori zahtijevaju certifikate kao uslov za učešće u javnim pozivima. Prema tome, certifikacija može omogućiti kompaniji pristup novim tržištima i poslovnim prilikama koje inače ne bi bile dostupne.

U razgovoru sa Evelinom Marušićem mr građ, tehničkim direktorom kompanije Mibral, pojašnjavamo jedinstvenu vrijednost kompanije, kao organizacije koja konstantno uči i investira u interno znanje i međunarodne certifikate.

Evelin Marušić

Imajući u vidu jednu od naših temeljnih vrijednosti da smo “organizacija koja uči”, ovakvo opredjeljenje je bilo posve prirodno i nadogradnja postojećih znanja i iskustava u sklopu  kompanije. Do sada smo uspješno savladali usvajanje i primjenu nekoliko međunarodnih certifikata:

Međunarodni certifikati

ISO 14001 (Sistem upravljanja okolišem): Ovaj certifikat potvrđuje da provodimo sistemske pristupe zaštiti okoliša. To uključuje smanjenje negativnih uticaja na okoliš putem efikasnog upravljanja otpadom, očuvanjem prirodnih resursa i slično. Imajući ISO 14001 certifikat, pokazujemo svoju društvenu odgovornost prema zaštiti okoliša što je posebno važno u industriji poput građevinske, koja može imati značajan uticaj na prirodni okoliš.

ISO 45001 (Sistem upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu): Naša djelatnost može biti rizična po zdravlje i sigurnost naših saradnika. ISO 45001 certifikat pokazuje da posvećujemo ogromnu pažnju sigurnosti i zdravlju svojih zaposlenika. Ovaj standard zahtijeva sistemsko identificiranje, procjenu i kontrolu rizika kako bi se obezbijedilo sigurno i zdravo radno okruženje za sve zaposlene.

ISO 9001 (Sistem upravljanja kvalitetom): Kvalitetno upravljanje je ključno za uspjeh u građevinskoj industriji. ISO 9001 certifikat potvrđuje da imamo efikasan sistem upravljanja kvalitetom koji podstiče stalno poboljšanje procesa i usluga. To uključuje postavljanje jasnih standarda kvalitete, praćenje performansi, osiguranje zadovoljstva klijenata i kontinuirano učenje iz povratnih informacija.

Ukratko, ovi certifikati nam pomažu da ostvarimo visoke standarde u područjima okoliša, sigurnosti i kvalitete, što u konačnici doprinosi našoj liderskoj poziciji na tržištu.

Šta je to FIDIC?

FIDIC je kratica koja označava Međunarodnu federaciju konsultanata u području inžinjerstva (International Federation of Consulting Engineers).

Osim što promovira standarde i najbolje prakse u inžinjerskoj industriji, FIDIC je takođe poznat po svojim standardnim ugovorima koji se koriste u građevinskim projektima širom svijeta. Ovi standardni ugovori pružaju okvir za odnos između investitora, izvođača i inžinjera tokom cijelog životnog ciklusa projekta. FIDIC-ovi ugovori često se koriste u međunarodnim projektima jer pružaju jasan okvir i definiraju odgovornosti svih strana uključenih u projekat.

Marušić naglašava: “Jedna smo od rijetkih izvođačkih kompanija koja značajan broj projekata realizuje po strogim FIDIC ugovorima, a da to nisu projekti vezani isključivo za auto puteve. Naši inžinjeri su educirani u ovom segmentu, što nam daje značajnu konkurentsku prednost i sigurnost u izvođenju kada su u pitanju projekti sa međunarodnim investitorima koji insistiraju na ovom segmentu saradnje.

Naša preporuka za sve privatne investitore jeste da svakako razmisle o ugovaranju i realizaciji posla prema FIDIC ugovorima, koji su garant kvalitetne, pravovremene i transparentne realizacije projekta. Investitori u ovom slučaju imaju mnogo bolju kontrolu utroška svih resursa, nego prema našem klasičnom načinu ugovora i provedbe projekata.”

Napredan sistem praćenja projekata

Tokom nekoliko decenija uspješnog rada kompanija Mibral je razvila vlastiti napredni inovativni sistem praćenja projekata koji za rezultat ima činjenicu da se projekti realizuju u ugovorenom vremenskom roku (izuzev slučajeva kod kojih se zbog vanjskih okolnosti ne može uticati).

Sistem omogućava kredibilnu i pouzdanu poziciju kod investitora kod kojih je imperativ realizacija u ugovorenom vremenskom roku.

Insistiramo na partnerskim odnosima

Obimni projekti nerijetko zahtijevaju angažman podizvođača, dodatnu podršku dobavljača, te otvorenu i transparentnu komunikaciju sa investitorima i ostalim uključenim sudionicima (lokalna zajednica, mjesne zajednice i sl).

“Težimo uspostavljanju i unapređenju partnerskih odnosa sa svim saradnicima, imajući u vidu obostrane interese. Svakom projektu pristupamo sa istom ozbiljnošću, sve projekte vode građevinski inžinjeri sa dugogodišnjim iskustvom koji uvijek stoje na raspolaganju kako investitoru, tako i svim učesnicima u projektu, za bilo kakvu pomoć, informaciju ili bilo šta slično kako bi stvorili dodatnu vrijednost na projektu” zaključuje Marušić.

46 godina s ponosom gradimo!

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn