Učitava se…

Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Grupa radova: Regulacije vodotoka

Vrsta radova: Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica

Ugovorni organ: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Lokacija: Hrenovica,Pale

Period izvođenja: Završeno

Opis radova : Regulacija rijeke Prače u naselju Hrenovica dužine 3,4 km, sa oblaganjem korita i obala kamenom, izmještanje korita rijeke,izrada silaznih stepeništa u korito rijeke

 

Galerija: