Brisbane’s journey and vision to become a water-wise city

Brisbane’s journey and vision to become a water-wise city Population: Over 1 million residents. Between 2014 and 2015 the population increased by 1.6%.Geography: Large city on the Brisbane River. Area of approx. 1,338 km2; Brisbane is made up of 188 mainland suburbs, with additionalislands and localities in Moreton Bay.Main challenge: Floods, droughts & variable climatic […]

Water supply network

Vodovodna mreža   Vodovod, sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, a dijelom i poljoprivrede. Njime se vode zahvaćaju, pročišćavaju, dovode do mjesta potrošnje i raspodjeljuju. S obzirom na raspoložive i potrebne količine vode grade se komunalni i regionalni vodovodi. Komunalni vodovodi opskrbljuju jedno mjesto ili grad s prigradskim naseljima. Regionalni vodovodi grade se u područjima gdje […]