Maja-Bralovic-Smith Portret

Maja Bralović-Smith, mag. oec.

Direktor
Uprava / Leadership / Management

Faruk Jerlagic Portret

Faruk Jerlagić, dipl. ing. građ.

Tehnički rukovodilac
Tehnička priprema / Projekt menadžment / Projektovanje

Evelin Marusic Portret

Evelin Marušić, mag. građ.

Rukovodilac operative
Operativni Menadžment / Projekt Menadžment / Upravljanje Kvalitetom

Dejan Jovovic Portret

Dejan Jovović, dipl. ing. građ.

Rukovodilac hidrotehnike
Hidrotehnika / Projekt Menadžment / Tehnička Priprema

Emina Bistricic-Bajraktarevic Portret

Emina Bistričić-Bajraktarević, dipl. oec.

Rukovodilac finansijskih poslova
Finansije / Pravni Poslovi / Menadžment

Maja Radanovic Portret

Maja Radanović, dipl. oec.

Rukovodilac administrativnih poslova
HR / Marketing / Upravljanje kvalitetom