Učitava se…

Uređenje Park Šume Mojmilo- Izgradnja sportskog igrališta

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja sportskog igrališta Ugovorni organ: Općina Novi Grad Lokacija : Park šume Mojmilo Period izvođenja: U toku Opis radova:Izgradnja sportskog igrališta sa, pripremom i čišćenjem parcele. Mašinski i ručni iskop sa odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje temeljnih traka i zidova u oplati, betoniranje tribina sa vanjskim stepeništem. Nabavka i ugradnja zaštitne ograde.Asfaltiranje podloge, popločavanje pristupnog stepeništa i ugradnja betonskih ivičnjaka. Iscrtavanje linija sportsko terena sa postavljanjem golova za rukomet, koševa, nosači i mreža za odbojku i kante za smeće. Postavljanje drvenih sjedalica na betonske tribine, sa završnim čiščenjem gradilišta.