Učitava se…

Uređenje desne obale Drine nizvodno od centra grada Goražda

Grupa radova: Regulacija vodotoka

Vrsta radova: Uređenje desne obale Drine nizvodno od centra grada Goražda

Ugovorni organ: Ministrastvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

Lokacija: Goražde

Period izvođenja: U toku

Opis radova: Sanacija desne obale rijeke Drine nizvodno od centra grada u Goraždu. Iskolčenje desne obale rijeke Drine sa geodetskim obilježavanjem lokacije koja će se koristiti. Mašinsko čiščenje i sječenje niskog rastinja. Mašinsko čišćenje lokacije pozajmišta (odakle će se pozajmljivati materijal), sa izradom studija.

Gallery :