Učitava se…

Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja

Vrsta radova: Sanacija pješačke površine

Ugovorni organ: Općina Stari Grad / Direkcija za puteve Kantona Sarajevo

Lokacija: Ulica Ferhadija od Katedrale do ukrštanja sa ulicom Gazi-Husref begova

Period izvođenja: U toku

Opis radova:  Izvođenje radova na sanaciji pješačke površine u lici Ferhadija od Katedrale do ukrštanja sa ulicom Gazi-Husref begova.  Priprema gradilišta sa označavanjem i ugradnjom tabli, gedodetsko iskoličenje predmetne lokacije. Skidanje postojećih starih kamenih ploča sa podlogom i odvozom na deponiju. Planiranje i nabijanje podloge sa nasipanjem tampona. Izrada armirano betonske podloge. Postavljanje novih granitnih ploča dim. 40×80 cm i 40×50 cm, debljine d=10 cm, u sloju cementnog maltera i sa fugovanjem. Površina postavljanja granitnih ploča je 2.169,00 m². U sklopu postavljanja ploča radila se i odvodnja sa povezivanjem uličnih slivnika i olučnih vertikala u jedan kanal. Podizanje i postavljanje poklopaca na odgovarajuću visinu.

Gallery :