Učitava se…

Sanacija oštećenog dijela saobraćajnice i instalacija u ul. Teočačka do br.23

Grupa radova: Sanacija klizišta

Vrsta radova: Sanacija oštećenog dijela saobraćajnice i instalacija u ul. Teočačka do br.23

Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo

Lokacija: Ulica Teočačka

Period izvođenja: Završeno

Opis radova: Sanacija oštećenog dijela saobraćajnice koja obuhvata sanaciju drenažne i fekalne kanalizacije, sanaciju vodovoda, izgradnju potporne konstrukcije i asfaltiranje saobraćajnice.

 

Galerija: