Učitava se…
Sanaciju klizišta Nahorevo

Sanacija klizišta lokalitet Nahorevska broj 125, Općina Centar

Grupa radova: Sanacije klizišta

Vrsta radova: Sanacija klizišta

Ugovorni organ: Zavod za izgradnju kantona Sarajevo

Lokacija: Ulica Nahorevska 125 ,Općina Centar

Period izvođenja: Završeno

Opis radova:  Sanacija klizišta Nahorevo br 125, sa izgradnjom armirano betonskih zidova, izrada  drenaže sa PEHD cijevima Ø250 mm, izrada šahtova, zasipanje filterom i probranim materijalom iz iskopa. Asfaltiranje saobraćajnice i  zatravljivanje zelenih površina.

 

Galerija: