Učitava se…

Sanacija klizišta K-9

Grupa radova: Sanacija klizišta

Vrsta radova: Sanacija klizišta na području Općine Novo Sarajevo

Ugovorni organ: UNDP

Lokacija: Brdo Hum

Period izvođenja: Završeno

Opis radova: U sklopu sanacije klizišta K-9, rade se mašinski i ručni iskopi,nasipanje pijeska oko i iznad cijevi, filtera preko drenažnih cijevi i postavljanje PEHD cijevi i armirano betonski zidovi.

Gallery :