Učitava se…

Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kranjčevićeva na dionici od ul. Fra Anđela Zvizdovića do ul. Alipašina

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija

Vrsta radova: Rekonstrukcija  vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Fra Anđela Zvizdovića do ulice Alipašina

Ugovorni organ: Općina Centar

Lokacija: Ulica Kranjčevićeva

Period izvođenja: Završeno

Opis radova:Rekonstrukcija kanalizacione mreže daktil cijevima DN 500 dužine 90 m’ i DN 300 dužine 534 m’. Postavljanje slivnih rešetki za prihvat kišnih voda sa ulice. Izrada betonskih revizionih okana i postavljenje poklopaca 12 kom. Ugradnja keramičkih cijevi za kućne priključke i priključenje novoprojektovane kanalizacione mreže na postojeću kanalizaciju.

Gallery :