Učitava se…

Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže između ulica Velika Berkuša i Abadžin put

 

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija

Vrsta radova: Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulici Velika Berkuša i Abadžin put 

Ugovorni organ: Općina Stari Grad

Lokacija: Ulica Velika Berkuša i Abadžin put

Period izvođenja: U toku

Opis radova:Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže, sa mašinskim i ručnim iskopom zemlje od III-VI kateg. Razupiranje rova. Zatrpavanje cijevi pijeskom ispod i oko cijevi. Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže cijevima od centrifugalnog poliestera (SN 10 000) kvaliteta “HOBAS”. Profil cijevi DN 600 90m’ i DN 300-642 m’. Za kućne priključke predviđene su kermačke cijevi DN 150 ukupne dužine 581 m’ i keramičke zavojnice 45°. U sklopu projekta urađeno je  izmještanje vodovoda DN 100 i DN 80 mm sa prebacivanjem kućnih priključaka,zatim izmještanje gasovoda dužine 69 m’ i izmještanje TT instalacija 69 m’. U završnim radovima urađen je elaborat sa geodetskim snimkom izvedenog stanja, ispitivanje cijevi i šahtova na vodo nepropusnost, snimanje kamerom i čišćenje zone radova nakon završetka radova.

Gallery :