Učitava se…

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija

Vrsta radova: Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Ugovorni organ: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Lokacija:  Saobraćajnica iza Ginekološko-akušerske klinike

Period izvođenja: Završeno

Opis radova: Izgradnja vodovodnog sistema naselja Krše od rezervoara Donja Jošanica. Cjevovod je daktilni sa daktilnim fazonskim komadima, promjer cijevi je DN 100, dužine 1638,00m’. U sklopu cjevovoda ugrađuje se i pumpna stanica i mjerač protoka. Izvode se i elektro radovi u sklopu pumpi.

Iskoličavanje i raščišćavanje lokacije sa rušenjem nestabilnih objekata i uklanjanjem asfalta. Iskop zemlje u širokom otkopu sa pripremom podloge za izradu saobraćajnice. Izgradnja potpornih konstrukcija i asfaltiranje saobraćajnice. Izrada drenaže iza potpornih zidova sa nasipanjem filterskog materijala i postavljanje PEHD korugiranih cijevi. Asfaltiranje saobraćajnice u dva sloja s ugradnjom ivičnjaka. Humuniziranje kosina sa zasijavenjem trave i postavljanje mreže geogrida. Izrada pješačkih staza od behaton ploča d=8cm,postavljanje saobraćajne signalizacije (iscrtavanje i saobraćajni znaci). Izrada vodovodne i kanalizacione mreže sa kućnim priključcima.

 

Gallery