Učitava se…

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dolina i Magribija

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija

Vrsta radova: Rekonstrukcija kanalizacione, vodovodne mreže u ulici Dolina i Magribija – I faza

Ugovorni organ: Općina Centar

Lokacija: Ulica Dolina i Magribija

Period izvođenja: U toku

Opis radova: Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dolina i Magribija

Gallery :