Učitava se…

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja

Vrsta radova: Izgradnja sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše

Ugovorni organ: Općina Novi Grad

Lokacija: Ulica Hekim Oglu Alipaše

Period izvođenja: U toku

Opis radova:Obilježavanje igrališta. Sjećenja drveća, vađenje panjeva, raskopavanje asfalta sa odvozom na deponiju. Betoniranje temelja, zidova i ploče igrališta, sa betoniranjem stepeništa i kanalizacionog šahta. Izrada odvodne rešetke tipa ACO. Završna obrada igrališta betonskim pločama. Ugradnja sportskog mobilijara, sa izradom ograde stepeništa i zidova. Postavljanje saobraćajne signalizacije i humuniziranje zelenih površina sa sadnjom ukrasnog bilja.

Galerija: