Učitava se…

Izgradnja primarnog i sekundarnog vodovoda u Visokom

 

Grupa radova: Regulacije vodotoka

Vrsta radova: Izgradnja primarnog i sekundarnog vodovoda u Visokom

Ugovorni organ: JKP “VISOKO d.o.o. Visoko”  

Lokacija: Visoko

Period izvođenja: U toku

Opis radova: Izgradnja primarnog i sekundarnog vodovoda u Visokom. Cijevi  PEHD,  profili cijevi od DN 32-DN 315 mm, Dužina cijevovoda 50,00 km. U sklopu cjevovada rade se rezervoari kubikaže od 8m3-100 m3, pumpne stanice, hlorinatori, elektro radovi.

 

Galerija: