Učitava se…

Izgradnja dječijeg igrališta u ul.Envera Šehovića

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja

Vrsta radova: Izgradnja dječijeg igrališta sa mobilijarom

Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo

Lokacija: Ulica Envera Šehovića

Period izvođenja: U toku

Opis radova: 
Iskoličenje trase. Rezanje i uklanjanje asfalta sa odvozom na deponiju, paranje oivičenja od cigli i podizanje postojećih ivičnjaka sa odvozom na deponiju. Skidanje humusa sa deponovanjem za ugradnju. Iskop zemlje u širokom otkopu sa planiranjem terena za konstrukciju igrališta. Izrada travnjaka sa sadnjom cvijeća i ukrasnog bilja. Betoniranje temelja za mobilijar i sokla za ogradu. Izrada konstrukcije igrališta sa završnom obradom tartan pločama i ugradnja ivičnjaka.Postavljanje ograde oko igrališta sa izradom kapija . Nabavka i postavljanje mobilijara za djecu sa info tablama