Učitava se…

Izgradnja dječijeg igrališta u ul. Behdžeta Mutevelića

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja

Vrsta radova: Izgradnja dječijeg igrališta

Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo

Lokacija: Ulica Behdžeta Mutavelića

Period izvođenja: Završeno

Opis radova: Predmet ugovora su radovi koji su podjeljeni na građevinsko-zanatske radove, hortikulturu, saobraćaj, elektroinstalacije, hidroinstalacije, niskogradnju i cjevovod.  Radovi obuhvataju  izgradnju amfiteatra sa betonskim tribinama, ogradu i fontane. Postavljane mobilijara/opreme za dječiju zabavu. Sadnja raznog ukrasnog grmlja i drveća. Saobraćajna signalizacija. Elektroinstalacije obuhvataju izgradnju vanjske rasvjete sa stubovima i  LED sijalicama. Površinska odvodnja i ugradnja separatora masti i ulja. Niskogradnja obuhvata iskop zemlje sa uređenjem podloge za postavljanje gumene obloge , postavljanje betonskih ploča i izradu pješačkih površina od dekorativnog betona .

Gallery