Učitava se…

Izgradja potisnog cjevovoda sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija

Vrsta radova: Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu

Ugovorni organ:  KJKP Vodovod i kanalizacija

Lokacija: Filter postrojenje Bačevo

Period izvođenja: Završeno

Opis radova: Izgradnja potisnog cjevovoda, daktil cijevima, profila DN 500, dužine 510 m’, sa ugradnjom fleksibilnih spojnica, ovalnih zatvarača, elektro magnetnih zatvarača i elektromagnetnih mjerača protoka. Izrada makadamskog kolovoza kao i izrada eleborata.