Učitava se…

Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska

Grupa radova: Vodovodi i kanalizacije Vrsta radova: Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Olovska ulica Period izvođenja: Završeno Opis radova: Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska.Izgradnja kišne i fekalne kanalizacije sa cijevima od centrifugalnog poliestera DN 150-47,94 M’, DN 300-930,85 m’ i DN 400-222,98 m’. U sklopu cjevovoda rade se i […]

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Kobilja Glava

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kobilja Glava Ugovorni organ: Vodovod i kanalizacija Lokacija: Ulica Kobilja Glava,Vogošća Period izvođenja: Završeno Opis radova: Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Kobilja glava sa daktilnim cijevima DN 100, dužine 590,00 m’ i daktilnim fazonskim komadima. U sklopu cjevovoda radi se i 60 kom. kućnih […]

Izgradnja vodovodnog sistema naselja Krše

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradnja vodovodnog sistema naselja Krše Ugovorni organ: KJKP Vodovod i kanalizacija Lokacija: Krše,Općina Vogošća Period izvođenja: U toku Opis radova: Izgradnja vodovodnog sistema naselja Krše od rezervoara Donja Jošanica. Cjevovod je daktilni sa daktilnim fazonskim komadima, promjer cijevi je DN 100, dužine 1638,00m’. U sklopu cjevovoda ugrađuje se i pumpna […]

Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Paje i Kamenica

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Rekonstrukcija separatne i kanalizacione mreže Ugovorni organ: Općina Stari Grad Lokacija: Ulice Paje i Kamenica Period izvođenja: Završeno Opis radova: Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Paje i Kamenica I faza. Izrada seperatne kanalizacije radi se sa cijevima od centrifugalnog poliestera SN 10 000, DN 300, dužine 702 m’. […]

Izgradnji separatne kanalizacione mreže i rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ulici Bakije Čikma

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradnja separatne kanalizacione mreže i rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ulici Bakije Čikma – Općina Stari Grad Ugovorni organ: Općina Stari Grad Lokacija: Ulica Bakije Čikma Period izvođenja: U toku Opis radova:Izgradnja separatne kanalizacione mreže cijevima od centrifugalnog poliestera DN 300 mm, i rekonstrukcija dijela cjevovoda sa kućnim priključcima i […]