Učitava se…

Izgradnja fekalne kanalizacija Istočna Ilidža

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradnja fekalne kanalizacije Istočna Ilidža Ugovorni organ: Opština Istočna Ilidža Lokacija: Naselje Vojkovići Period izvođenja: U toku Opis radova:  Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na području Istočne Ilidže. Radovi obuhvataju još i izgradnju glavnog kolektora u naselju Vojkovići i izgradnju sekundarnog fekalnog kolektora u naselju Blanca  Gallery :

Vodovodni objekat Hambina Carina

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradnja vodovodnog objekta Ugovorni organ:  KJKP Vodovod i kanalizacija Lokacija: Naselje Hambina Carina Period izvođenja: U toku Opis radova:   Stabilizacija zatvaračke komore sa izradom mikrošopova i geotehničkih sidara.Izrada kontrafora i armirano betonskog zida. Izmještanje cjevodovoda DN 350 I DN 100 mm. Rušenje postojećeg zida i ponovno zidanje sa malterisanjem.

Izgradja potisnog cjevovoda sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu Ugovorni organ:  KJKP Vodovod i kanalizacija Lokacija: Filter postrojenje Bačevo Period izvođenja: U toku Opis radova: Izgradnja potisnog cjevovoda, daktil cijevima, profila DN 500, dužine 510 m’, sa ugradnjom fleksibilnih spojnica, ovalnih zatvarača, elektro magnetnih zatvarača i elektromagnetnih […]

Rekonstrukcija separatne kanalizacione, vodovodne mreže i sanacija završnog sloja u dijelu ulice Kurtin sokak

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Rekonstrukcija separatne kanalizacione, vodovodne mreže i sanacija završnog sloja u dijelu ulice Kurtin sokak Ugovorni organ: Općina Stari Grad Lokacija: Ulica Kurtin sokak Period izvođenja: Završeno Opis radova: Izgradnja kanalizacione mreže sa daktil cijevima DN 300-294,00 m’ i izgradnja kućnih priključaka kišne i fekalne kanalizacije. Rekonstrukcija vodovodne mreže sa DN […]