Učitava se…

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dolina i Magribija

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Rekonstrukcija kanalizacione, vodovodne mreže u ulici Dolina i Magribija – I faza Ugovorni organ: Općina Centar Lokacija: Ulica Dolina i Magribija Period izvođenja: U toku Opis radova: Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Dolina i Magribija Gallery :

Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže i asfaltiranje u dijelu ulice Smaila Šikala

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže i asfaltiranje Ugovorni organ: Općina Novi Grad Lokacija: Ulica Smaila Šikala Period izvođenja: U toku Opis radova: Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže, sa mašinskim i ručnim iskopom zemlje od III-VI kategorije. Razupiranje rova. Završni radovi asfaltiranje prokopanih saobraćajnica i dovođenje u […]

Izgradnja fekalne kanalizacija Istočna Ilidža

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradnja fekalne kanalizacije Istočna Ilidža Ugovorni organ: Opština Istočna Ilidža Lokacija: Naselje Vojkovići Period izvođenja: Završeno Opis radova:  Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na području Istočne Ilidže. Radovi obuhvataju još i izgradnju glavnog kolektora u naselju Vojkovići i izgradnju sekundarnog fekalnog kolektora u naselju Blanca  Gallery :

Vodovodni objekat Hambina Carina

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradnja vodovodnog objekta Ugovorni organ:  KJKP Vodovod i kanalizacija Lokacija: Naselje Hambina Carina Period izvođenja: Završeno Opis radova:   Stabilizacija zatvaračke komore sa izradom mikrošopova i geotehničkih sidara.Izrada kontrafora i armirano betonskog zida. Izmještanje cjevodovoda DN 350 I DN 100 mm. Rušenje postojećeg zida i ponovno zidanje sa malterisanjem.

Izgradja potisnog cjevovoda sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu Ugovorni organ:  KJKP Vodovod i kanalizacija Lokacija: Filter postrojenje Bačevo Period izvođenja: Završeno Opis radova: Izgradnja potisnog cjevovoda, daktil cijevima, profila DN 500, dužine 510 m’, sa ugradnjom fleksibilnih spojnica, ovalnih zatvarača, elektro magnetnih zatvarača i elektromagnetnih mjerača […]