Učitava se…

Izgradja potisnog cjevovoda sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izgradja potisnog cjevovoda profila DN 500 mm sa treće faze filter postrojenja Bosna prema Bačevu Ugovorni organ:  KJKP Vodovod i kanalizacija Lokacija: Filter postrijenje Bačevo Period izvođenja: U toku Opis radova: Izgradnja potisnog cjevovoda, daktil cijevima, profila DN 500, dužine 510 m’, sa ugradnjom fleksibilnih spojnica, ovalnih zatvarača, elektro magnetnih zatvarača i elektromagnetnih […]

Rekonstrukcija separatne kanalizacione, vodovodne mreže i sanacija završnog sloja u dijelu ulice Kurtin sokak

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Rekonstrukcija separatne kanalizacione, vodovodne mreže i sanacija završnog sloja u dijelu ulice Kurtin sokak Ugovorni organ: Općina Stari Grad Lokacija: Ulica Kurtin sokak Period izvođenja: U toku Opis radova: Izgradnja kanalizacione mreže sa daktil cijevima DN 300-294,00 m’ i izgradnja kućnih priključaka kišne i fekalne kanalizacije. Rekonstrukcija vodovodne mreže sa […]

Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska

Grupa radova: Vodovodi i kanalizacije Vrsta radova: Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Olovska ulica Period izvođenja: Završeno Opis radova: Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska.Izgradnja kišne i fekalne kanalizacije sa cijevima od centrifugalnog poliestera DN 150-47,94 M’, DN 300-930,85 m’ i DN 400-222,98 m’. U sklopu cjevovoda rade se i […]

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Kobilja Glava

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kobilja Glava Ugovorni organ: Vodovod i kanalizacija Lokacija: Ulica Kobilja Glava,Vogošća Period izvođenja: Završeno Opis radova: Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Kobilja glava sa daktilnim cijevima DN 100, dužine 590,00 m’ i daktilnim fazonskim komadima. U sklopu cjevovoda radi se i 60 kom. kućnih […]