Učitava se…

Izgradnja dječijeg igrališta u ul. Behdžeta Mutevelića

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja dječijeg igrališta Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Ulica Behdžeta Mutavelića Period izvođenja: Završeno Opis radova: Predmet ugovora su radovi koji su podjeljeni na građevinsko-zanatske radove, hortikulturu, saobraćaj, elektroinstalacije, hidroinstalacije, niskogradnju i cjevovod.  Radovi obuhvataju  izgradnju amfiteatra sa betonskim tribinama, ogradu i fontane. Postavljane mobilijara/opreme za dječiju zabavu. Sadnja raznog […]

Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Sanacija pješačke površine Ugovorni organ: Općina Stari Grad / Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Lokacija: Ulica Ferhadija od Katedrale do ukrštanja sa ulicom Gazi-Husref begova Period izvođenja: U toku Opis radova:  Izvođenje radova na sanaciji pješačke površine u lici Ferhadija od Katedrale do ukrštanja sa ulicom Gazi-Husref begova.  Priprema gradilišta sa označavanjem i ugradnjom […]

Izgradnja dječijeg sportskog igrališta u ulici Karađorđeva

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja dječijeg sportskog igrališta Ugovorni organ: Opština Istočno Novo Sarajevo Lokacija: Karađorđeva ulica Period izvođenja: Završeno Opis radova: Mašinski iskop zemlje za podlogu igrališta i iskop rova za drenažu. Polaganje drenažnih cijevi DN 160 dužine 185,00m’, sa zasipanjem filterom. U sklopu igrališta izgradit će se i armirano betonske tribine. […]

Izgradnja dječijeg igrališta u ul. Envera Šehovića

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja dječijeg igrališta Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Ulica Envera Šehovića Period izvođenja: Završeno Opis radova:  Iskoličenje trase. Rezanje i uklanjanje asfalta ,paranje oivičenja od cigli i podizanje postojećih ivičnjaka sa odvozom na deponiju. Skidanje humusa sa deponovanjem za ugradnju. Iskop zemlje u širokom otkopu sa planiranjem terena […]

Rekonstrukcija stepeništa u ulici Niže Banje

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Rekonstrukcija stepeništa u ulici Niže Banje Ugovorni organ: Općina Stari Grad Lokacija: Ulica Niže Banje,Općina Stari Grad Period izvođenja: Završeno Opis radova:  Rekonstrukcija postojećeg stepeništa sa izradom betonske podloge i postavljanjem betonskih blok stepenika kao i betonskih ploča na podestima. Izrada i ugradnja rukohvata sredinom stepeništa. Nabavka i postavljanje […]