Učitava se…

Uređenje Park Šume Mojmilo- Izgradnja sportskog igrališta

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja sportskog igrališta Ugovorni organ: Općina Novi Grad Lokacija : Park šume Mojmilo Period izvođenja: U toku Opis radova:Izgradnja sportskog igrališta sa, pripremom i čišćenjem parcele. Mašinski i ručni iskop sa odvozom iskopanog materijala na deponiju. Armiranje i betoniranje temeljnih traka i zidova u oplati, betoniranje tribina […]

Izgradnja dječijeg igrališta u ul.Envera Šehovića

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja dječijeg igrališta sa mobilijarom Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Ulica Envera Šehovića Period izvođenja: U toku Opis radova:  Iskoličenje trase. Rezanje i uklanjanje asfalta sa odvozom na deponiju, paranje oivičenja od cigli i podizanje postojećih ivičnjaka sa odvozom na deponiju. Skidanje humusa sa deponovanjem za ugradnju. […]

Izvođenje radova na uređenju šetnice i trga Bulevar branilaca Dobrinje

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izvođeje radova na uređenju šetnice i trga Bulevar branilaca Dobrinje Ugovorni organ: Općina Novi Grad Lokacija: Dobrinja Period izvođenja: Završeno Opis radova: Redizajn šetnice sa demontažom i uklanjanjem ploča, reklama, saobraćajnih znakova, nabijanje i nasipanje tamponskog sloja. Betoniranje i armiranje trakastih temelja i zidova.Oblaganje zidova kamenom hreša d=2cm i […]

Izgradnja dječijeg igrališta u ul. Behdžeta Mutevelića

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja dječijeg igrališta Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Ulica Behdžeta Mutavelića Period izvođenja: Završeno Opis radova: Predmet ugovora su radovi koji su podjeljeni na građevinsko-zanatske radove, hortikulturu, saobraćaj, elektroinstalacije, hidroinstalacije, niskogradnju i cjevovod.  Radovi obuhvataju  izgradnju amfiteatra sa betonskim tribinama, ogradu i fontane. Postavljane mobilijara/opreme za dječiju zabavu. Sadnja raznog […]

Sanacija pješačke površine u ulici Ferhadija

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Sanacija pješačke površine Ugovorni organ: Općina Stari Grad / Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Lokacija: Ulica Ferhadija od Katedrale do ukrštanja sa ulicom Gazi-Husref begova Period izvođenja: Završeno Opis radova:  Izvođenje radova na sanaciji pješačke površine u lici Ferhadija od Katedrale do ukrštanja sa ulicom Gazi-Husref begova.  Priprema gradilišta sa označavanjem i ugradnjom tabli, […]