Učitava se…

Izgradnja dječijeg sportskog igrališta u ulici Karađorđeva

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja dječijeg sportskog igrališta Ugovorni organ: Opština Istočno Novo Sarajevo Lokacija: Karađorđeva ulica Period izvođenja: Završeno Opis radova: Mašinski iskop zemlje za podlogu igrališta i iskop rova za drenažu. Polaganje drenažnih cijevi DN 160 dužine 185,00m’, sa zasipanjem filterom. U sklopu igrališta izgradit će se i armirano betonske tribine. […]

Izgradnja dječijeg igrališta u ul. Envera Šehovića

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja dječijeg igrališta Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Ulica Envera Šehovića Period izvođenja: Završeno Opis radova:  Iskoličenje trase. Rezanje i uklanjanje asfalta ,paranje oivičenja od cigli i podizanje postojećih ivičnjaka sa odvozom na deponiju. Skidanje humusa sa deponovanjem za ugradnju. Iskop zemlje u širokom otkopu sa planiranjem terena […]

Rekonstrukcija stepeništa u ulici Niže Banje

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Rekonstrukcija stepeništa u ulici Niže Banje Ugovorni organ: Općina Stari Grad Lokacija: Ulica Niže Banje,Općina Stari Grad Period izvođenja: Završeno Opis radova:  Rekonstrukcija postojećeg stepeništa sa izradom betonske podloge i postavljanjem betonskih blok stepenika kao i betonskih ploča na podestima. Izrada i ugradnja rukohvata sredinom stepeništa. Nabavka i postavljanje […]

Izgradnja sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Izgradnja sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše Ugovorni organ: Općina Novi Grad Lokacija: Ulica Hekim Oglu Alipaše Period izvođenja: U toku Opis radova:Obilježavanje igrališta. Sjećenja drveća, vađenje panjeva, raskopavanje asfalta sa odvozom na deponiju. Betoniranje temelja, zidova i ploče igrališta, sa betoniranjem stepeništa i kanalizacionog šahta. Izrada […]

Vanjsko uređenje Vila Dalia

Vanjsko uređenje i infrastruktura uz objekat “Vila Dalia”

Grupa radova: Saobraćajnice i vanjska uređenja Vrsta radova: Vanjsko uređenje i infrastruktura stambenog objekta “Vila Dalia” Ugovorni organ: Luxuri & partneri (www.luxuri-partneri.com) Lokacija: Luja Pastera 4, Dobrinja, 71000 Sarajevo Period izvođenja: Završeno Opis radova: Radovi se sastoje od izgradnje saobraćajnica, radova hortikuture, dječijeg igrališta, kao primarne vodovodne i sekundarne kanalizacione mreže.   Galerija: