Učitava se…

Sanacija klizišta K-9

Grupa radova: Sanacija klizišta Vrsta radova: Sanacija klizišta na području Općine Novo Sarajevo Ugovorni organ: UNDP Lokacija: Brdo Hum Period izvođenja: Završeno Opis radova: U sklopu sanacije klizišta K-9, rade se mašinski i ručni iskopi,nasipanje pijeska oko i iznad cijevi, filtera preko drenažnih cijevi i postavljanje PEHD cijevi i armirano betonski zidovi. Gallery :

Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj

Grupa radova: Vodovod i kanalizacija Vrsta radova: Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero-Kromolj Ugovorni organ: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Lokacija:  Saobraćajnica iza Ginekološko-akušerske klinike Period izvođenja: Završeno Opis radova: Izgradnja vodovodnog sistema naselja Krše od rezervoara Donja Jošanica. Cjevovod je daktilni sa daktilnim fazonskim komadima, promjer cijevi je DN 100, dužine 1638,00m’. U sklopu cjevovoda […]

Sanacija oštećenog dijela saobraćajnice i instalacija u ul. Teočačka do br.23

Grupa radova: Sanacija klizišta Vrsta radova: Sanacija oštećenog dijela saobraćajnice i instalacija u ul. Teočačka do br.23 Ugovorni organ: Općina Novo Sarajevo Lokacija: Ulica Teočačka Period izvođenja: Završeno Opis radova: Sanacija oštećenog dijela saobraćajnice koja obuhvata sanaciju drenažne i fekalne kanalizacije, sanaciju vodovoda, izgradnju potporne konstrukcije i asfaltiranje saobraćajnice.   Galerija:   

Sanaciju klizišta Nahorevo

Sanacija klizišta lokalitet Nahorevska broj 125, Općina Centar

Grupa radova: Sanacije klizišta Vrsta radova: Sanacija klizišta Ugovorni organ: Zavod za izgradnju kantona Sarajevo Lokacija: Ulica Nahorevska 125 ,Općina Centar Period izvođenja: Završeno Opis radova:  Sanacija klizišta Nahorevo br 125, sa izgradnjom armirano betonskih zidova, izrada  drenaže sa PEHD cijevima Ø250 mm, izrada šahtova, zasipanje filterom i probranim materijalom iz iskopa. Asfaltiranje saobraćajnice i  zatravljivanje zelenih površina. […]